WEBLOG

Tijd om te spelen…

Door: Jolanda Boekhout | 20 februari 2013 | Nog geen reacties >

English version here >>

… op een andere manier dan hoe ik dat normaliter met mijn modellen doe.

Ik ben, zoals je wellicht hebt opgemerkt, verslaafd aan iPhoneography, en Instagram, Hipstamatic en Snapseed in het bijzonder. Dagelijks fotografeer ik met mijn iPhone. 31 December 2012 heb ik zelfs een 365-project afgerond.

Mijn eigen katten zijn regelmatig te zien in mijn photostream op Instagram. Het dagelijkse leven van mijn katten is een geliefd onderwerp. Al mijn katten hebben inmiddels hun eigen ‘hashtag’. Ik hou er van om mijn foto’s te bewerken met filters in apps zoals Snapseed en Instagram. Je kunt er je foto’s een speciaal gevoel mee geven. Vierkante beelden zijn vaak ook veel krachtiger dan beelden op landscape of portrait formaat.

Mijn laatste blogpost ging over de mooie Smilla en Grace. Voor de fotosessie vertelde de eigenaar van Smilla dat ze voor Smilla en Mijntje twee andere katten had, Mora en Knut. Ze vroeg me of ik op een zodanige manier foto’s van Smilla en Mijntje kon maken dat die mooi zouden passen bij haar eigen foto’s van Mora en Knut.

Je zou mijn stijl van fotograferen enigszins uniek kunnen noemen. Als kunstenaar zou ik dan ook niet willen overwegen om beelden te schieten in een andere stijl dan mijn eigen stijl. In mijn eigen stijl ligt mijn kracht. Ik vind ook dat iedereen op een andere manier kijkt en fotografeert. Zo denkend bood ik mijn cliënt een andere oplossing aan: JofabiPhoneography.

In 2012 heb ik voor het eerst foto’s van een cliënt bewerkt op mijn iPhone. Kirsten, de eigenaar van Dali had Dali wel gefotografeerd met haar telefoon, maar die foto’s waren van minder goede kwaliteit. Graag wilde ze een foto op canvas laten afdrukken. Ze vroeg me of ik haar kon helpen. Onmiddellijk kreeg ik het idee om haar foto’s te bewerken op mijn iPhone. Voor Kirsten creëerde ik een serie van zes foto’s met vier verschillende filters. De serie van Dali was uiteindelijk te klein om op canvas af te drukken, maar de 20x20cm fotoprints zijn uiteindelijk ook heel mooi geworden.

De eigenaar van Smilla zag wel wat in mijn voorstel. Voor de serie van Smilla en vriendjes koos ik vier kittenfoto’s en ging aan de slag. Ik heb drie verschillende Instagram filters gebruikt, Earlybird, Amaro en Inkwell. De bewerking met de Instagram filter Amaro zie je hier. Ook deze keer is het resultaat speciaal geworden.

Lijkt het je leuk om jouw foto door mij te laten bewerken? Wil je JofabiPhoneography uitproberen? Mail me!

Tip: als je foto’s maakt met je telefoon zorg dan dat je met de ‘native’ camera fotografeert. ‘Native’ wil zeggen de camera van je telefoon. Zo worden je foto’s op de hoogste resolutie opgeslagen. Sommige apps slaan foto’s namelijk op in een kleiner formaat. Zeker als je foto’s in verschillende apps bewerkt of knipt, en nog leuker, als je je foto wilt afdrukken, dan heb je een zo groot mogelijke formaat foto nodig.Time to play…

Door: Jolanda Boekhout | | Nog geen reacties >

… this time in another way from what I normally do with my models.

As you may have noticed I’m addicted to iPhoneography and Instagram, Hipstamatic and Snapseed in particular. I shoot on a daily basis with my iPhone. Last December I completed a 365 project.

My own cats are subjects that are present in my photostream often. I love capturing the daily life of my cats with my phone. All of my cats have got a hashtag. I love playing with filters in apps like Snapseed and Instagram. You can add a special feel to you shots. I feel that square images are often so much more powerful than landscape or portrait style.

My last blogpost was about the beautiful Smilla and Grace. Before the photo shoot Smilla’s owner had told me that she had had two cats other cats, Mora and Knut. She asked me if I could shoot some photos of Smilla and Mijntje in a way that these shots would make a nice series with her own photos of Mora and Knut.

You can say that my style of photography is quite unique. So as an artist, shooting photos in a style different than my own wouldn’t be something that I would consider. My success lies in my own style. I also feel that it is almost impossible to see and shoot like another person does. So, I offered my client another solution: JofabiPhoneography.

In 2012 I got to play with photos of a client for the first time. Kirsten had got some photos of her cat Dali all shot with her phone. She asked me if I could help her out to get a good enough quality of those shots to print on canvas. Immediately I thought about playing with her photos on my iPhone. For Kirsten I created a series of six photos with four different filters. The series wasn’t large enough for canvas, but the square 20x20cm photo prints were gorgeous.

Smilla’s owner got excited by my offer. I choose four kitten photo’s from Smilla, Mijntje, Mora and Knut and got creative. I used three Instagram filters, Earlybird, Amaro and Inkwell. Here is the result with the Instagram filter Amaro. Also this time the result has turned out special.

Want to see what I can create with your photo? Like to have a try at JofabiPhoneography? Mail me!

Tip: when using your phone to shoot, shoot with the native camera. This will save your photos in the highest possible resolution. Some apps save your photos in a smaller size when shooting. Especially when you want to edit your photos in more than one app, crop your photo or, even better, get some prints it is wise to start of with a large size photo.

 Geduld

Door: Jolanda Boekhout | 12 februari 2013 | Nog geen reacties >

English version here >>

Geduld is een schone zaak. Dat gezegde kent iedereen. Weten en er naar handelen zijn echter twee verschillende dingen. Bij dierenfotografie word je met je neus op de feiten gedrukt. Als een dier de camera eng vindt, of het geluid van de flits, of het gehele plaatje (camera, flits en fotograaf), dan is er veel geduld nodig om een succes te maken van een fotosessie. Geduld is dan onlosmakelijk verbonden met tijd. Want dat is wat een dier nodig heeft, tijd. Je kunt dan niets anders doen dan geduldig wachten en de tijd nemen tot er ineens die klik is. Die klik die ik nu al een aantal keren heb meegemaakt. Elke keer weer is dat verrassend en zo’n wonder om te zien.

Afgelopen weken had ik twee fotosessies met verlegen modellen. Een fotosessie met Will & Grace en een fotosessie met Smilla en Mijntje. De eigenaar van Smilla en Mijntje had op mijn blog het verhaal van de Catspiration fotosessie met Veronique’s Grijsje gelezen. Dat verhaal had haar over de streep getrokken om een fotosessie met haar eigen schuwe kat Smilla te proberen. Bij binnenkomst bleek ook duidelijk het verschil in karakter tussen Smilla en Mijntje. Mijntje draaide enthousiast rondjes om mijn benen, Smilla nam direct de kuierlatten en verstopte zich in de logeerkamer. Ook de fotosessie met Will & Grace verliep moeizaam. Will gedroeg zich als zichzelf, een nieuwsgierige mollige kater, zijn maatje Grace verdween direct onder het bed zodra ze de flits hoorde zoemen.

Voor beide fotosessies was extra tijd nodig. Tijd om de twee meisjes uit hun schulp te laten kruipen. Dat geduld heeft vruchten afgeworpen. Het wachten werd beloond. Aan het eind van de fotosessie had ik de meisjes zover dat ze mij en mijn camera niet meer eng vonden en met me durfden te spelen. Dat heeft uiteindelijk prachtige beelden opgeleverd.

Het moment tijdens een fotosessie dat er een knopje in het koppie van mijn model lijkt om te gaan en hij of zij ineens zijn angst verliest is zo mooi om mee te maken. Dat ontroert me en maakt een fotosessie onvergetelijk. Als ik dan thuis het resultaat bekijk dan word ik opnieuw blij. En weet ik waarom ik het zo mooi vind om dierenfotograaf te zijn.

Een paar beelden van Grace (zwart) en Smilla (wit cyperse) zie je hier. Herken jij twee schuwe katten in deze beelden?

Wil je meer beelden van deze lieve duo’s zien? Kijk snel hier en hier!Patience

Door: Jolanda Boekhout | | Nog geen reacties >

Patience pays off. That is common knowledge. But knowing and acting are two different things. Animal photography brings you back to the essence of patience. When an animal is scared of the camera, the sound of the flash or even the camera, flash and photographer all together you need a whole lot of patience to end the photo shoot successfully. In situations like that patience and time go hand in hand. That is what an animal needs, time, a lot of time. There is no other way than waiting patiently until suddenly there is that click. That click is something I’ve experienced now for a couple of times. Each time again it is a surprise and, oh, so beautiful to see it happen.

Past weeks I had two photo shoots with shy cats, one with Will & Grace and one with Smilla & Mijntje. Beforehand Smilla’s owner had told me that the cat in question wasn’t the easiest to handle. She had read my blogpost about the Catspiration shoot with Veronique’s Grijsje. That story made her decide to try a photo shoot with Smilla & Mijntje. Soon after I got in the difference in character showed itself. Mijntje enthusiastically turned circles around my legs, Smilla disappeared into the guestroom. The shoot with Will & Grace wasn’t easy either. Will behaved like himself, an eager and chubby tomcat. His girlfriend Grace hid under the bed as soon as she heard the flash zoom.

With both shoots I needed extra time. Time to let Smilla and Grace adjust to my presence. My patience got rewarded. At the end of both shoots the girls showed their pretty faces and started playing with me. I got rewarded with some amazing shots too.

One moment during shoots with shy animals a mental switch seems to occur, the click. The moment that an animal loses fear of me and my camera is awesome to experience. That moment is heartwarming. At home flipping through the result fills me with joy, and with the knowing why I love to be an animal photographer.

When you look at the shots of Grace (black) and Smilla (white tabby) with this post do you see two shy cats?

Would you like to see more shots of these sweet duos? Take a peek here, and here!