WEBLOG

Thelma & Louise en Tai

Door: Jolanda Boekhout | 18 juli 2013 | Reacties (2) >

English version here >>

Deze week ben ik op bezoek geweest bij drie door Mirtos Animal Project geredde honden uit Griekenland en Egypte.

Jonkies Thelma & Louise komen van het Griekse eiland Kreta. De vier jaar oude Tai is Egyptisch.

De twee meisjes zijn net zo indrukwekkend als de echte ‘Thelma & Louise’ uit de film. Het zijn twee zusjes, maar met allebei een heel verschillend karakter. Thelma, het grijze meisje, is speels, vrolijk en houdt van knuffelen. Louise is wat voorzichtiger, toch zacht en teder in haar gedrag.  Als je denkt aan het harde leven dat deze meisjes hadden in Griekenland dan is het wonderlijk dat ze nog steeds zo liefdevol zijn.

Zo makkelijk als het was om Thelma & Louise te fotograferen zo moeilijk ging de fotosessie met Tai. Tai is de mooie Duitse herder-achtige hond.

Tai is opgegroeid in Egypte. Hij heeft vier jaar in een betonnen kennel gewoond samen met veel te veel honden en veel te weinig eten. Je kan je vast wel een voorstelling maken van hoe dat geweest moet zijn. Deze vier jaar hebben Tai omgevormd tot een teruggetrokken en angstige hond. Zelfs na vijf maanden bij een liefdevol gastgezin heeft Tai nog steeds moeite met zich veilig voelen.

De drie vrienden van Tai waren vol enthousiasme tijdens de fotosessie. Ze sprongen op en neer om mijn aandacht te vragen. Tai niet. Het had heel wat voeten in de aarde om Tai zover te krijgen dat hij zijn mooie gezicht liet zien en niet meer voor me wegliep. Geduld, lieve woorden en een halve worst hebben geholpen.

Na de fotosessie was Tai zo ver dat ik zijn zachte wangen mocht kriebelen. Dat ging niet toch niet helemaal van harte. Ik denk dat Tai met een eigen thuis en geduldige mensen zich zo veilig durft te voelen dat hij zijn warme kant zal laten zien. Want die kant heeft hij.

Deze drie dieren te ervaren doet me weer beseffen waarom ik zo van dieren hou: ze zijn zo zacht van hart. Er is niet veel nodig om een dier gelukkig te maken. Een eigen bak met eten en wat liefde, begrip en geduld zijn al genoeg.

Ik heb altijd gevoeld dat dieren de ware mens in je zien. Een andere verklaring heb ik er niet voor waarom dieren zich zo kunnen aanpassen en zich opnieuw kunnen openstellen na een hard leven van mishandeling.

Deze drie liefjes wachten op een nieuw thuis. Als je interesse hebt, en je denkt te kunnen voldoen aan de specificaties die deze drie zoeken in een beste vriend, :-D, dan kun je contact opnemen met Mirtos.

xo

JolandaThelma & Louise and Tai

Door: Jolanda Boekhout | | Nog geen reacties >

This week I had two photo shoots with rescued dogs from Mirtos Animal Project.

Youngsters Thelma & Louise come from Crete, Greece. Tai, four year old, is Egyptian.

The two girls were as impressive as the ‘real’ Thelma & Louise from the film. Two sisters, but being so different in character. Thelma, the grey one, is playful, cheerful and loves to cuddle. Louise is more cautious, but soft and tender too. When you think about the hard life these girls lived in Greece it is a miracle they still are so loving.

As easy as it was to shoot Thelma & Louise as hard it was to shoot Tai. Tai is the beautiful German-Shepherd-like dog in this series.

Tai had lived in Egypt for four years. Living together with too many dogs in a concrete kennel with not enough shade and not enough food in the bowls. You can imagine what his life must have looked like. This has deformed him into a withdrawn and scared dog. After having lived with his foster family for five months he still feels it hard to feel safe.

His three friends were jumping up and down to get my attention. Not Tai. It took some effort to capture his sweet face. Patience, sweet words and half a sausage helped.

After the shoot Tai let me tickle his soft cheeks. So I think that when Tai finds his new home he’ll warm up in time and feels safe again. Letting go of his fears is a very slow process.

Seeing each of these three dogs makes me aware why I love animals so much: they are so kind hearted. Not much is needed to make an animal happy. A bowl of food that doesn’t need to be shared, some love, understanding and patience is enough.

I always have known that animals see the real you. I don’t have another explanation for the way they are able to adapt and start over afresh after a hard life of abuse.

All three cuties are awaiting a new home. So when you are interested, and you think you match the needed specifications for being a best friend to one of these three, :-D, you can contact Mirtos.

xo

Jolanda