WEBLOG

Een cadeautje voor jou!

Door: Jolanda Boekhout | 7 december 2011 | Nog geen reacties >

English version here >>

Gisteren kreeg ik ineens een ingeving en vandaag ben ik creatief geweest.

Het resultaat is een prachtig cadeautje. Speciaal voor jou. Een kubus, met een zestal mooie Jofabi Foto originals, die je in de kerstboom kunt hangen.

En als je geen kerstboom hebt, je kunt ‘m ook aan een mooie tak in een vaas, aan een deurknop of met een punaise in het raam hangen.

Het is wel de bedoeling dat je de kubus zelf in elkaar knutselt. Wees gerust, ik heb het eenvoudig gehouden. Met een printer, stevig (foto) papier, een schaar en wat lijm kom je al een heel eind.

Je zou de kubus zelfs kunnen gebruiken als cadeauverpakking. (Suggesties: een mooie, klein opgevouwen, waardebon voor een Jofabi Foto fotosessie? of een ‘druppel’ voor Stichting Dierenopvang Bosnië?)

Kubus en instructie staan op één pagina en is gratis te downloaden in de webshop.

Veel plezier met knutselen.

Ik wens je fijne feestdagen!

JolandaA Gift for you!

Door: Jolanda Boekhout | | Reacties (2) >

Yesterday I got inspired and today I got very creative.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The result is a beautiful small gift, especially for you. A cube, with six Jofabi Foto originals, which you can use as a decoration for the Christmas tree. Or, if you don’t have a Christmas tree, you could hang it in a window.

You do have to make the cube yourself however. But don’t be afraid I have made it simple. With a printer, firm (photo) paper, a pair of scissors and some glue you’ll come far.

The cube is even usable as gift-wrapping. (Suggestion: with a small gift card inside for a Jofabi Foto photoshoot? Or a ‘drop’ for the Bosnian Animal Foundation?).

The gift cube with instruction consists of one page and is free downloadable in the webshop.

Have fun fiddling.

Happy Holidays!

JolandaGoed werk!

Door: Jolanda Boekhout | 1 december 2011 | Nog geen reacties >

English version here >>

Een tijdje geleden kwam ik in contact met Suze Steenbergen van Stichting Dierenopvang Bosnië. In een leuk gesprek brainstormden we over wat ik voor de Stichting zou kunnen betekenen. Nu heb ik altijd al een zwak gehad voor zwerfdieren, ik heb tenslotte zelf een paar zwerfkatten geadopteerd, dus dat ik iets wilde doen stond eigenlijk al vast voor het gesprek met Suze plaatsvond.

In april 2012 zal ik meegaan naar Bosnië om een mooie fotoreportage te maken van het werk van Stichting Dierenopvang Bosnië aldaar. Natuurlijk heeft de Stichting ook een mooie link op mijn website gekregen. Suze wordt ‘gastblogger’ op mijn weblog en wie weet wat er nog meer gaat volgen.

Hier volgt de eerste gastbijdrage van Suze.

Bosnië in beeld!

Een kleine 1500 kilometer verwijderd van Nederland, het lijkt ver weg, maar binnen een dag zit je er. Bosnië! Nog steeds herstellende van een zeer intense oorlog, waar veel levens verloren gingen. Afschuwelijk menselijk leed, jarenlange onderdrukking, met een verwoest land en volk als resultaat.

2002, het moment dat iemand eindelijk ziet dat niet alleen de mensen lijden onder de verwoestende oorlog, maar ook de dieren.

2012, het tienjarig jubileum van Stichting Dierenopvang Bosnië. Een jaar waar we met trots terug kijken op heel veel successen, maar nog meer verliezen. Een jaar waarin we ons realiseren zullen dat er nu van omkeren geen sprake meer is, we moeten door, voor de dieren in Bosnië. Wij kunnen ons “leger” niet terughalen, wij moeten juist nu doorpakken.

Langzamerhand begint de zon door te breken.

De samenwerking met de Verenigde Naties, IFAW en Dogs Trust Engeland is een feit, we gaan er voor. Ons enige doel is een beter bestaan voor de gezelschapsdieren in Bosnië, en dan vooral de dieren op straat. Door middel van educatie projecten en sterilisatiecampagnes proberen we een echte verandering teweeg te brengen in de manier waarop er wordt omgegaan met zwerfdieren en de alsmaar groeiende populatie. Langzamerhand, na 10 jaar investeren, begint de zon door te breken.

Voor ons des te meer reden nog meer aandacht te vragen voor het lot van de zwerfdieren in het vergeten land! Jolanda gaat ons daarbij helpen en ook daar zijn we nu al heel erg trots op!Voor meer informatie over ons werk kunt u kijken op: www.hondenopvang.com

Suze Steenbergen

 

 

 

Ik hoop dat het verhaal van Suze je hart heeft geraakt. Naast mijn hulp is er nog heel veel meer hulp nodig. En ik hoop ook dat je zult overwegen om ook een bijdrage aan de Stichting te leveren. Iedere ‘druppel‘ is welkom.Good work!

Door: Jolanda Boekhout | | Reacties (2) >

A while ago I met Suze  Steenbergen from the Bosnian Animal Foundation. During a lovely meeting we talked about what I could contribute to the foundation. I have always had a weakness for stray animals, I have adopted a few stray cats myself, so that I would do something was clear even before the meeting took place.

I will be part of the team that will visit Bosnia in April 2012 to do a photo documentary about the work of the foundation in Bosnia. A link to the website of the foundation also has found a spot on my site. Suze is going to be a regular guest blogger and who knows what other beautiful things will happen.

Here is Suze’s first contribution.

Bosnia in the picture!

About 1500 kilometers from The Netherlands, it seems far, but you will be there in a day. Bosnia! Still recovering from an intense war, in which a lot of lives were lost. A destroyed country and nation as a result to horrible human suffering and years of suppression.

2002, at last the moment that someone sees not only the human suffering from the devastating war but also notices the suffering of the animals.

2012, the ten year anniversary of the Bosnian Animal Foundation. A year of reminiscing the successes with pride, but even more the losses. A year of realizing that there is no going back, only forward, for the animals in Bosnia. We cannot retrieve our ‘troops’; we have to persevere.

Slowly the sun is peaking out

De cooperation with the United Nations, IFAW en Dogs Trust (UK) is a fact. We are good to go. Our goal is a better existence for pets in Bosnia and especially the animals in the streets. By means of educational projects en neutering campaigns we try to bring a change in the way stray animals are handled and the continuously growing animal population. Slowly, after an investment of ten years, the sun is peaking out.

For us this is more than enough reason to ask for more attention for the position of stray animals in this forgotten country! Jolanda will help us with that and that is what makes us proud already!

For more information about the work of the foundation please visit www.hondenopvang.com

Suze Steenbergen

 

 

I hope that Suze’s story has touched your heart. Regardless my input there is a lot more help needed. I hope you may consider being a part in contributing to the Bosnian Animal Foundation. Every ‘drop’ is important.