VOORWAARDEN

Voorwaarden

Door: Jolanda Boekhout | 10 september 2013 | Nog geen reacties >

Website
Alle foto’s en tekst op deze website zijn eigendom van Jofabi Foto en zijn beschermd door de Nederlandse Auteurswet. Foto’s en tekst mogen niet worden gedownload, gekopieerd, vermenigvuldigd, afgedrukt, bewerkt of anderzijds worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Jofabi Foto | Jolanda Boekhout.

Gebruik
De foto’s van een fotosessie zijn bedoeld voor gebruik binnen de privésfeer en uitsluitend voor persoonlijke doeleinden. Het publiceren van de foto’s door anderen dan Jofabi Foto | Jolanda Boekhout is niet toegestaan. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor fotowedstrijden of andere toepassingen die niet binnen de genoemde privésfeer vallen.
 Wil je foto’s plaatsen op je website of blog (zonder commerciële doeleinden), dan is dat enkel toegestaan in ongewijzigde vorm, na toestemming van en met naamsvermelding van Jofabi Foto | Jolanda Boekhout.

Voor commercieel gebruik is schriftelijke toestemming van Jofabi Foto | Jolanda Boekhout vereist. Tevens wordt voor commercieel gebruik een vergoeding gevraagd. Een ieder die foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden wordt verzocht contact op te nemen met Jofabi Foto | Jolanda Boekhout.

Auteurs- en portretrecht

Met de overdracht van beeldmateriaal, in welke vorm dan ook, wordt geen afstand gedaan van het auteursrecht. Jofabi Foto | Jolanda Boekhout is te allen tijde de rechthebbende van het door haar gemaakte werk. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, blijft het beeldmateriaal eigendom van Jofabi Foto | Jolanda Boekhout. Vermelding van eigendom (door middel van logo of copyright ©) is niet noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. Het auteursrecht is van kracht zolang de fotograaf leeft en blijft tot zeventig jaar na haar dood in handen van de erfgenamen.

Op alle foto’s van Jofabi Foto | Jolanda Boekhout is portretrecht van toepassing. Dit betekent dat Jofabi Foto | Jolanda Boekhout voor publicatie toestemming nodig heeft van de geportretteerde. In tegenstelling tot mensen, rust er volgens de Nederlandse Wet op dieren geen portretrecht. Dit betekent dat foto’s van je dieren door Jofabi Foto | Jolanda Boekhout mogen worden gepubliceerd in zowel promotionele als commerciële zin. Dat kan zijn gebruik op de website van Jofabi Foto | Jolanda Boekhout, maar ook gebruik in social media, exposities, verkoop van prints en dergelijke. Je ontvangt hiervoor geen vergoeding.

Indien je niet wilt dat foto’s van je dier in commerciële zin gebruikt worden, dan kun je dit voorafgaand aan de fotosessie aangeven.

Wat je moet weten over auteursrecht op foto’s (10 Geboden)

  1. Respecteer het auteursrecht op foto’s.
  2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.
  3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.
  4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.
  5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.
  6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.
  7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.
  8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.
  9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.
  10. Geef de fotograaf altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

(“Wat je moet weten over auteursrecht op foto’s” is uitgegeven door DuPho)

Op alle rechtsbetrekkingen van Jofabi Foto | Jolanda Boekhout Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing.